top of page

(Elia moesta)

אטרית קמוטה

אטרית קמוטה (Elia moesta) היא חלזון בעל קונכיה קלה לזיהוי. בנוסף, אם היינו הופכים אותה על גבה, היינו רואים שבשונה מרוב מיני החלזונות, הפתח הוא שמאלי - הקונכיה איטרת.
בארץ קיימת אוכלוסיה מקומית של אטרית בגליל העליון, אך האוכלוסיה שבמישור החוף היא כנראה ייבוא לא מכוון מאחת מארצות הים התיכון. מכל מקום, לא נראה שחלזון חובב סלעים זה פוגע באוכלוסיות של רכיכות מקומיות.
גן לאומי גבעות הכורכר, נס-ציונה, 1.2020

bottom of page