top of page

(Eopolita protensa)

שקופנית דקיקה

השקופנית הדקיקה (Eopolita protensa) היא חלזון טורף החי במקומות לחים וחשוכים. בת משפחתה, טורפנית השלשולים, איבדה את הקונכייה שלה כמעט לגמרי. לשקופנית, לעומת זאת, יש קונכייה שלמה, אך גם בה חל ניוון מסויים: כפי שמשתמע מהשם, הקונכייה דקה ושקופה, ואינה יעילה בהגנה על החלזון מקרינה והתייבשות.
דרך דופן הקונכייה אפשר לראות שמרבית הפיתול האחרון של הקונכייה הוא בהיר. כאן נמצא החלל אליו נסוג החלזון, כמו גם הריאה היחידה שלו. בהמשך הקונכייה ישנו צבע כהה: אלה שאר האיברים הפנימיים, במיוחד הכבד והגונדות (השחלות והאשכים).
היוצאים לרחוב בערב גשום יוכלו לצפות בשקופנית מטפסת על גדרות.
כפר-סבא, 1.2021

bottom of page