top of page

(Episyrphus balteatus)

רחפן המרמלדה

חיקויים זולים.
מרור הגינות (Sonchus oleraceus) אולי אינו אלא עשב רע, והרחפן (Episyrphus balteatus) לבטח אינו דבורה. שניהם נפוצים בעיר ובשונה ממרבית המינים בעולם, אינם בסכנה. ועם זאת, בשונה מחיקויים רבים אחרים, הם עושים את העבודה. המרור מספק מזון למינים רבים (ומייצר חמצן!), בעוד הרחפן מאביק צמחים ומשמיד מזיקים (יותר משדבורה עושה!).
אני חושב שבהחלט אפשר להנות מיופיים ללא בושה.

כפר-סבא, 3.2019
***

איזה פרפר יבקע מהגולם הזה?
יבקע זבוב.
ליתר דיוק, יבקע "רחפן המרמלדה" (Episyrphus balteatus), שיהיה מזוהה בבגרותו בזכות דגם הפסים הכפולים שעל בטנו. גם הגולם מזוהה, בזכות זוג הפסים הקמורים והפס הישר.
כל מחזור-חייו של רחפן זה מתרחש על-גבי צמחייה: מהביצה המודבקת על ענפים, דרך הזחל הטורף כנימות עלה, הגולם הצמוד לצמח, ועד לבוגר העוסק בהאבקת פרחים.

כפר-סבא, 4.2022

bottom of page