top of page

(Erodium moschatum)

מקור-חסידה מצוי

מלבד חוסר יכולתו לגדול על קירות, מקור-החסידה המצוי (Erodium moschatum) הוא לחלוטין פרח קיר. הוא גדל בכל מקום ומקבל מאיתנו תשומת-לב מינימלית. לא מועיל ולא מזיק.
אבל ברחבי העולם מקור-החסידה המצוי הוא עושה צרות לא קטן. במאתיים השנים האחרונות הצליח יליד זה של אגן הים-התיכון לפלוש למגוון מדינות, במגוון יבשות.
בקליפורניה עלה בידי מקור-החסידה המצוי, בלויית כמה מחבריו למולדת, לדחוק ולמחוק את הצמחייה המקומית של ערבות הלענה הייחודיות. אלה הערבות שלו עכשיו.
בדרום אפריקה נמצא שהעשב החביב משרה פוטוסנסטיביות (רגישות לאור) בכבשים. ומכיוון שהפולש מכסה עכשיו את שטחי המרעה במחוז הכף המערבי, הכבשים זוללות ממנו בלי סוף ומפתחות כוויות שמש על עורן.
בטסמניה נמצא כי בן זה של משפחת הגרניים מהווה נשא של וירוס כתמי הנבילה של העגבניה, ושהוא תורם להדבקות חוזרות בשדות חסה.
בניו-זילנד, מצד שני, נמצא כי מקור-החסידה המצוי מאכסן את וירוס המוזאיקה של הלפת.
מקור-החסידה המצוי הוא ממש "הישראלי המכוער", שלא יכול שלא להראות את צדו הגרוע ביותר לאומות העולם. אולי עדיף שימשיך לשמור אצלנו על פרופיל נמוך. אנחנו נזכור את השמות שהוא עשה בעולם, ונודה לו על שאינו גורר למטה את האקולוגיה, המרעה או החקלאות - על אף שהוא יכול.
מסוף רעננה, כפר-סבא, 12.2022
***
מה שאני מוצא יפה בטבע הוא העובדה שדברים קורים בו באופן עצמאי. מינים עוברים הסתגלות לסביבתם, מעטפות ויראליות מרכיבות את עצמן, עולמות מתפתחים ומתים בלי עזרה: ברמה מסויימת, הכל הוא פועל יוצא של תנאים התחלתיים וכוחות בסיסיים. לעתים קשה לנו לתפוס את זה, שכן הכוחות אולי פשוטים, הרי המבנים והתהליכים שהם מייצרים ומניעים הם מורכבים וסבוכים.
דרך להדגים את פעולת הטבע היא להתבונן בפירות מקור-החסידה, דוגמת מקור-החסידה המצוי (Erodium moschatum) בתמונה. אנחנו יודעים שהזרע גדל מחובר לצרור של זיפים ישרים. עם התייבשות הפרי, צרור הזיפים מתחיל להתעוות עקב מתח שנוצר בפרי. זה גורם לפרודה להינתק מהצמח ולהינעץ באדמה. תוך-כדי כך, הזיף המרכזי מסתלסל לכדי קפיץ, בעוד הזיפים הקטנים יותר מזדקרים מחלקים שונים שלו במרחקים שווים. המבנה הפשוט המונע על-ידי כוח פשוט מקבל צורה מורכבת יותר ואף מבצע פעולה!
כוחות הטבע אינם מורכבים יותר מלחץ או מתח בתוך פרי מקור-החסידה. יש להם מגבלות (שאנחנו יכולים לפעמים לעקוף), אבל אלה הם שאחראים על העולם המסובך והנהדר סביבנו.
כפר-סבא, 1.2021

המאמרים בנושא:

bottom of page