top of page

(Euchloe belemia)

ירוק-כנף מפוספס

לפעמים נדמה כאילו החיות והצמחים של מישור-החוף הם בסך-הכל יצורים מדבריים שיצאו לחופשה באקלים נוח. הרבה מהמינים שאנחנו רואים כנורמליים עבור השדות והבתות שלנו לא קיימים בנופים דומים מצפון לנו, אלא דווקא בטרשים והחולות של הנגב והסהרה.
ירוק-כנף מפוספס (Euchloe belemia), מהפרפרים השכיחים של מישור-החוף, הוא פרפר אחד כזה, הנפוץ ברחבי צפון אפריקה והמזרח התיכון, ומצפין בערך עד דרום ספרד. הזחלים ניזונים ממצליבים, דוגמת מצלתיים, לפתית ותודרה.
כיאה למין מדברי, הבוגרים של ירוק-הכנף המפוספס פעילים בעיקר בחורף, כאשר מזג האוויר נוח והעשבים מתחילים לפרוח. הגלמים נכנסים לדיאפאוזה בקיץ - בשונה ממינים אירופאיים של ירוק-כנף, אצלם הגולם ישן שנת חורף.

שדה החרקים, ראשון-לציון, 2.2013
***
החורף-אביב של מישור-החוף הוא זמן מושלם להתפתחות זחלי ירוק-כנף מפוספס (Euchloe belemia). תוכלו למצוא אותם, נהנים מירק טרי, על מצליבים דוגמת כרוב החוף (Brassica tournefortii).
הפרפרים הבוגרים (שנקראו בעבר "לבנין ירוק-פסים") כבר מעופפים בשדותינו.

אגם הנקיק, ראשון-לציון, 2.2023

bottom of page