top of page

(Euphorbia peplus)

חלבלוב נטוי

החלבלוב המצוי (Euphorbia peplus) הוא צמח חד-שנתי קטן, נפוץ מאוד ופשוט למראה. אין בו חן רב, במיוחד אם משווים אותו לחלבלובים הגדולים והמופלאים הקיימים ברחבי העולם.
אך כמו כל החלבלובים, זהו צמח רעיל, ומכיוון שהוא גם שכיח ונפוץ בעולם, הוא שימש במשך זמן רב ברפואה עממית (אל תנסו בבית!). כצמחי מרפא רבים, הגיע גם יומו של מין זה להיבחן לשימוש ברפואה מבוססת-המדע. ומתברר שהיו דברים בגו, שכן נמצא כי אחד החומרים בצמח - אינגנול מבוטט* (Ingenol Mebutate) - מעכב התחלקות תאים, ויכול להתאים לשימוש בכימותרפיה. תרופה שמכילה רכיב זה משמשת כיום לטיפול בקרנת עור סולרית (גידולי עור שפירים המופיעים באוכלוסיה המבוגרת) ונבחנת יעילותה כנגד סוגים של סרטן עור. מהסתר השני, ישנם ממצאים המצביעים על האפשרות שהתרופה עצמה מסרטנת.
אני מאחל בריאות לכל הקוראים - כך שלא תצטרכו להתחבט לגבי השימוש באינגנול מבוטט, ושהחומר הפעיל הזה יישאר עבורנו רק דבר מגניב אשר שכננו הצנוע, החלבלוב המצוי, מסתיר בתוכו.
כפר-סבא, 4.2021
*שם שנשמע כמו קללה של מכשפה. טוב כמעט כמו "גמצים מתורבצים".

bottom of page