top of page

(Galium murale)

דבקת החומות

"נהר" של דבקת החומות (Galium murale) ממלא את הסדקים באספלט של מגרש החניה. כאן יש לצמח הזעיר קרקע ומים זמינים, הגנה מפני רמיסה והכי חשוב: חופש מתחרות עם צמחים גדולים. דבקת החומות התפתחה כצמח סלעים, אך כיום היא מוצאת גם לא מעט גומחות הולמות במרחב העירוני.
כפר-סבא, 1.2021
***
דבקת החומות (Galium murale), צמח חד-שנתי קטנטן וקשוח, מכסה במרבד צפוף צוק כורכר מול התחנה המרכזית בתל-אביב.
אזור התחנה המרכזית מכיל כמה צוקי כורכר יפים מאוד, העומדים חשופים וטבעיים למראה, על אף העיר המקיפה אותם. זיהום האוויר הכבד, ריסוסים, קיטוע וצורות הרס אחרות האופייניות לעיר, צמצמו משמעותית את מגוון המינים המצוי בכורכרים אלה. עם זאת, בהיעדר התחרות הרגילה, צמחיית הסלעים המועטה ששרדה זוכה לשגשג.
תל-אביב, 2.2017

bottom of page