top of page

(Gambusia affinis)

גמבוזיה

כאיקליפטוס באילנות, כגמבוזיה בדגים.
בנוסף למיני דגים מקומיים, אפשר לראות בביצת פולג גמבוזיות (Gambusia affinis).
מין זה שייך למשפחת הגמבוזיים (Poeciliidae), שלא הייתה מיוצגת בארץ* טרם הבאתו ממזרח ארצות-הברית. מיני משפחה זו הם דגים קטנים וקשוחים של מים מתוקים, מה שהופך אותם מושלמים עבור גידול באקווריום. בין הגמבוזיים המגודלים לנוי נמצא את הגופי, הפלטי, המולי והסייפן ("זנב-החרב"). חלק מהגמבוזיים מיוחדים בכך שפיתחו הפריה פנימית. לצורך זה התפתח סנפיר השת של הזכרים לצינור דמוי פין, המעביר את הזרע אל פתח המין של הנקבה. מגדלי הדגים בינינו ייזכרו בתהליך ההשרצה של נקבת הגופי, המתרחש בסוף "הריון" - תהליך העומד בניגוד להטלת הביצים הקיימת במרבית מיני הדגים.
מין זה ניזון מחסרי-חוליות מימיים, כולל זחלי יתושים. בזכות עובדה זו הופצו דגי הגמבוזיה ברחבי העולם, כאמצעי למלחמה במלריה. בישראל, כמובן, לא היססו לגייסה כסוכנת נגד הקדחת. הצלחת מבצעים כאלה הייתה מעורבת. במקומות מסויימים בעולם זוקפים לזכות הדג הקטן את ביעור הקדחת, בעוד באחרים מתלוננים על כך שהם אף החמירו את בעיית היתושים עקב חיסול חסרי-חוליות טורפים. היום הגמבוזיה נכללת ברשימת מאה המינים הפולשים הגרועים ביותר, אך המוניטין שצברה בשל מאבקה הציוני במלריה עדיין נפוץ בציבור, והפולש בעל הליבידו ממשיך להיות מופץ במכוון בין מקווי מים מתוקים בארץ ובעולם.
ביצת פולג, 7.2021
*מעניין שהגמבוזיים מצויים באופן טבעי בנילוס.

bottom of page