top of page

(Geophilomorpha)

נדלילים

קם בבוקר ופוגש נדליל (.Geophilomorpha sp) על קיר המטבח. בהחלט ביקור לא רגיל בשביל קומה שנייה במרכז העיר.
קשה להאמין שהאטרייה הבלתי-מזיקה הזאת היא בעל-חיים טורף. הייתי מצפה מנדלילים שינברו ברקבובית, אבל לא. ממש כמו נדלים אחרים, הם צדים פרוקי-רגליים, ונעזרים לשם כך בבלוטות הארס שלהם ובשפע רגליהם החזקות.
לפי האזור הכהה* בחלק האמצעי של הנדליל הזה, אפשר להסיק שלאחרונה היה לו ציד מוצלח. מי יודע, אולי זה היה תיקן מהדירה שלי.
כפר-סבא, 3.2021
*בהיותו יצור החי לרוב בתוך המצע, אין לנדליל פיגמנט רב שיגן עליו מפני קרינה, וכך גופו נשאר שקפקף.

bottom of page