top of page

(Gerbillus andersoni)

גרביל החוף

ימים ספורים אחרי שהעליתי לכאן ציור של גרביל, זכיתי לצלם לראשונה את גרביל החוף (Gerbillus andersoni)!
מין זה הוא כהה יחסית לגרבילים שוכני חולות אחרים, וללא קנה מידה עלול להידמות למריון. דבר מבלבל נוסף בפרט הזה הוא הזנב. אורך הזנב הוא מאפיין נוח להבחנה בין שני הסוגים, אבל כאן זנב הגרביל הארוך נחתך על-ידי איזה טורף לאורך של זנב מריון.
חלק ניכר מהמחילות בחולות החוף (גם זאת שחשבתם למחילת נחש) שייכות למכרסם זה.
אזור נחל אלכסנדר, 7.2020

bottom of page