top of page

(Glaucium flavum)

פרגה צהובה

מיני הסוג פרגה (Glaucium) אוהבים סביבות קשות. נוכל לפגוש אותם בנגב, בחרמון ובבקעת הירדן. במישור-החוף, כך נראה, רק סביבה אחת אינה רכרוכית מדי עבור צמח זה: אזור הרסס של חוף הים. שם נפגוש בפרגה הצהובה ( Glaucium flavum). צבע פרחיה, כמו גם פירותיה הנראים כמו מקל ארוך (כל המקלות הארוכים בתמונה הזאת הם פירות) יהפכו את זיהויה לפשוט.
בדומה לצמחי חוף אחרים, לפרגה הצהובה תפוצה טבעית רחבה, והיא מגיעה עד לחופי דרום סקנדינביה. בדומה לנר-הלילה החופי, שהובא אלינו מאמריקה, גם הפרגה הצהובה הופצה בשוגג בארצות רחוקות רבות, דרומה עד ניו-זילנד! בעודה משגשגת בחבלי-ארץ רחוקים, היא נמצאת בדעיכה בישראל, שכן הרס המצוקים החופיים מותיר לה מדי שנה פחות ופחות מקומות לצמוח בהם.
חוף הגבול, יפו, 7.2021

bottom of page