top of page

(Granopupta granum)

לוליינית שיננית

בזמן הסיור בגבעות חבצלת מצאנו קונכיה זעירה מתחת לעץ רקוב. הקונכיה לא הייתה מוכרת לי, ולכן העברתי אותה לידי המלקולוג (חוקר הרכיכות) הנק מיניס. הנק זיהה אותה כפרט צעיר של לוליינית שיננית (Granopupta granum).
חלזון קטנטן זה הוא המין הנפוץ במשפחת הלולייניים, והוא דווח מהאיים הקנריים במערב, עד לשוייץ בצפון ועד לפקיסטן במזרח. אוכלוסייה באי אסנשן, בחצי הכדור הדרומי, רומזת על כך שהלוליינית השיננית מועברת על-ידי בני-אדם ויכולה להתבסס כמין גר.
חלזון זה מצוי לרוב מתחת לאבנים, בבתי-גידול יובשניים עם סלעים גירניים. אבל נראה שמלבד זאת אין לו העדפות ספציפיות: מוצאים אותו בדרדרות אבנים בהרי האלפים, ובאותה מידה גם על הרכסים של מרכז הנגב. בכל אזור תפוצתו מדובר במין המקיים אוכלוסיות דלילות, מה שהופך אותו לנפוץ ונדיר בו-זמנית.
טרם מצאתי מחקרים על האקולוגיה של הלוליינית השיננית, ואולי אלה ירתקו אותנו בעתיד, עם תגליות מפתיעות בדבר יכולת הישרדותה במקומות כה רבים ומשונים.
גבעות חבצלת, רחובות, 1.2023

bottom of page