top of page

(Heremites vittata)

חומט פסים

חומט פסים (Heremites vittata) הוא לטאה שכיחה, אך ביישנית, שלא מרבה להיראות. ראיתי אותן פעמים בודדות בחיי.
הפעם התמזל לי לפגוש בפרט שדיגמן.
ניתן לסדר את מיני החומטים בארץ על סקאלה, בין כאלה הנעים בהליכה לבין חומטים הזוחלים על גחונם. המין הזה, תאמינו או לא, הוא מארוכי הרגליים יותר, ומקומו כנראה יהיה בתחילת הסקאלה.
ארסוף, 3.2019
***
המפגש עם חומט הפסים (Heremites vittata) תמיד מפתיע. החומט הזה הביט בי זמן מה מבעד לצמחייה, יושב לו על השוקת הנטושה ומבריק בקשקשיו המצולעים.
אומרים שהם נפוצים, אבל אני זוכר אולי חמשה מפגשים איתם. שניים קרו באזור הזה ממש של הגבעה, במהלך ביו-בליצים.
אין מנוס מזה. כשמבלים יום שלם בטבע, רואים דברים מיוחדים. אני צריך לבלות בשטח הרבה יותר משאני עושה כעת. לו רק היה לי הזמן.
גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 3.2021
***
שטחי טבע עירוני נוטים לסבול מהשפעת העיר המקיפה אותם. פלישה של מינים מלווי-אדם וניתוק משטחים פתוחים סמוכים מזרזים את הכחדת הפאונה המקורית של האתר והחלפתה בפאונה שמקורה בעיר. מסיבה זו, זה מאוד משמח לראות שטחים קטנים ומנותקים של טבע עירוני, בהם שורדים מיני הבתה המקוריים שלהם, דוגמת חומט הפסים (Heremites vittata) הזה, שראיתי מעט פעמים גם מחוץ לעיר, וממש לא ציפיתי למצוא בגבעת קוזלובסקי, המוקפת לחלוטין במרקם אורבני כבר עשרות שנים. אין לדעת מה גודל האוכלוסיה שמצליחה להתקיים בגבעה, אך אם היא הצליחה לשרוד למרות ריבוי החתולים והעורבים בשטח, אולי נמשיך לראות אותה שם גם בעתיד.
גבעת קוזלובסקי, גבעתיים, 10.2020
***

bottom of page