top of page

(Levantina spiriplana)

קדמום

רים בעיר זרה.
חומות קטנות מאבני גיר הן אחד המאפיינים הבולטים בערים ישראליות. ניתן למצוא חומות כאלה בכל עיר. בכלל אלה, גם ערים במישור החוף.
הגיר אינו סלע מקומי במישור החוף ויש להביאו ממקומות אחרים בארץ: הרי יהודה, הכרמל והגליל. עם אותם סלעים, לעתים קרובות מגיעים "נוסעים סמויים", בייחוד אם בסלע יש שקעים וחורים.
בשכונה שלנו בכפר-סבא נפוצות חומות מאבנים קטנות ומלאות שקעים. הן כנראה נאספו ישירות מפני-השטח ולא הושגו בכרייה. בזמן הגשם האחרון, התגלה כי בחלק מהחומות בעיר מתקיימות אוכלוסיות של קדמום (.Levantina sp) - חלזון גדול ומרשים החי על סלעים בהרים וניזון מהצומח עליהם. הם גם ממש טובים בהסתתרות בסדקים - מה שכנראה אפשר להם להסתתר באבנים שהובאו לבניית החומה. על אחת החומות מצאתי עשרות רבות של קדמומים (רבים מהם יצאו לזחילה היום, עקב הגשם) ואני מעריך שאוכלוסייתם מונה מאות.
הקדמומים לא מסוגלים להתקיים הרחק מהסלעים שלהם, כך שעולמם מוגבל לחומה ותו-לא. שם הם ממשיכים באורח חייהם ההררי. נראה שכמעט ואינם נפוצים לחומות אחרות, שכן חומות דומות בצד השני של הכביש לרוב לא הכילו קדמומים כלל.
לפי צורת הקונכיה, אני משער שמדובר באוכלוסיה צפונית של קדמומים, צפונית להרי יהודה. אם אצליח למצוא את מקור האוכלוסייה, ניתן יהיה להבין מאיזה חלק בארץ הובאו האבנים לבניית החומות בשכונה שלי.

bottom of page