top of page

(Lysimachia arvensis)

מרגנית השדה

מרגנית* השדה (Lysimachia arvensis) היא צמח נפוץ של בתות ושדות בור.
היא אינה קרובה לפרחים כחולים אחרים בשדה, אלא דווקא לרקפת, איתה היא חולקת את רעילותה, בזכות ריכוז הספונין ציקלמין (cyclamin) ברקמותיה. חומר זה שימש במהלך ההיסטוריה לציד ולהדברה. אוכלי העשב יודעים להימנע ממנה, וכך המרגנית משגשגת תחת משטח רעייה.
רכס גלילות, תל-אביב, 2.2021
*לשאלתכם: היא באמת לא דומה לפרח של "ספרי מרגנית", כי על אף השם, מצויירת של בכלל חיננית.

bottom of page