top of page

(Lytorhynchus diadema)

נחש חולות

נחש החולות (Lytorhynchus diadema) הוא זוחל הנפוץ בצפון אפריקה והמזרח התיכון, והמתמחה בבתי-גידול חוליים. הקשקש המורחב בקצה ראשו משמש לפילוס דרך בחול, והוא מהווה מאפיין שהתפתח מספר פעמים בין הזוחלים המתחפרים.
נחש החולות הוא פעיל לילה, והוא טורף בעיקר זוחלים אחרים. שנוניות, ובמידה פחותה, ישימוניות, מהוות נתח גדול מהטרף. מין זה ידוע גם כטורף של ביצי לטאות.
חרף מוצאו המדברי, נחש החולות משגשג בכל כיסי החולות של פלשת והשרון. הוא נמצא גם לעתים בשטחים קטנים ומקוטעים יחסית - ומהווה סיבה טובה מאוד לשמור עליהם מפני השמדה!
חולות חולון, 7.2022

bottom of page