top of page

(Medicago polymorpha)

אספסת מצויה

מדשאה מנומרת.
אנחנו רגילים לכך שמדשאות מקבלות לעתים צבע בלתי-אחיד. הבדלי הצבעים נובעים לעתים מצמחי בר שונים המתיישבים במדשאה. הדשא בתמונה סובל ממחסור כלשהו (הייתי מהמר על חנקן) ומצהיב, בהתאם. הכתמים הכהים הם צמחי אספסת מצויה (Medicago polymorpha). האספסת היא צמח קושר חנקן - היא נמצאת ביחסי שיתופיות עם חיידקים המייצרים חנקות שהצמח צריך, תוך שימוש בחנקן מהאוויר. לפיכך, האספסת נשארת ירוקה גם בקרקע ענייה.
למדשאות יש אקולוגיה משלהן. הצומח בהן צריך להיות נמוך, כדי להימלט משיני המכסחת, אבל לפחות יש השקייה בקיץ!
גבעתיים, 2.2017
***
פיצ'יפקעס מפליאים של קיץ.
משפחת הפרפרניים (Fabaceae) היא השלישית בגודלה בעולם הצומח. מגוון המינים שלה בעולם ובארץ הוא עצום. בין השאר, ניתן למצוא באחו מינים רבים של פרפרניים חד-שנתיים, הפורחים באביב. הפרפרניים מוכרים לנו גם עקב פירותיהם, המגיעים לעתים בצורת תרמילים (אפונה, חרוב וכו'), אך למשפחה זו מגוון רחב של סוגי יחידות הפצת זרעים, המאפשרות הבחנה בין המינים גם כשהצמח יבש.
סיור קצר בשדה הפגיש אותי עם חמשה מינים נפוצים של קטניות, לכל אחד יחידת הפצה ייחודית (בכיוון השעון):
תלתן לביד (Trifolium tomentosum)
תלתן האלמוות (Trifolium argutum)
אספסת מצויה (Meducago polymorpha)
אספסת עדשתית (Medicago orbicularis)
תלתן הקצף (Trifolium spumosum)
כל פרי כזה מייצג דרך קצת שונה להפיץ זרעים וכל אחד מרתק בצורתו.
רעננה, 6.2017

bottom of page