top of page

(Melanopsis buccinoidea)

שחריר הנחלים

שחריר הנחלים (Melanopsis buccinoidea), או השחריר החלק, הוא חילזון שכיח של מים מתוקים, והנפוץ במיני השחרירים בארץ. תלותו במים נקיים הזורמים כל השנה מגבילה את תפוצתו ברחבי מישור-החוף. קונכייתו עבה וכבדה משל חלזונות אחרים של מים מתוקים, דבר המעיד על הצורך בסביבה עשירה בסידן. אני תוהה אם מי מעיינות קשים יכולים לספק את צרכיה של רכיכה זו.
עינות גבתון, 5.2022

bottom of page