top of page

(Mesembryanthemum crystallinum)

אהל הגבישים

אהל הגבישים (Mesembryanthemum crystallinum) הוא סוקולנט חופי, המזוהה בקלות בזכות שלפוחיות הנוזל המכסות אותו ("הגבישים").
המשמעות המקורית של שמו המדעי של הסוג הייתה "פרח הצהריים", הודות לכך שפרחיו נפתחים בבוקר ונסגרים בערב (התמונה צולמה בערב, והפרחים כאן כבר נסגרים). אך קרה והגיעה שמועה לאוזני מחבר השם (הבוטנאי הפרוסי, יאקוב בריין), כי מיני אהל מסויימים נפתחים בכלל בלילה. הוא לא התבלבל, והחליף את האות i בשם, באות y - מה ששינה את משמעות השם ל"פרח עם עלי באמצע" - אחת התכונות הכי פחות מיוחדות בעולם צמחי הפרחים.
באמת כל הכבוד, יאקוב.
הרצליה, 6.2019

***
אוצר קטן.
פירותיו המבשילים של אהל הגבישים (Mesembryanthemum crystallinum) מאדימים עם התפרקות הכלורופיל שבהם. השלפוחיות המכסות צמח זה גורמות לפירות להיראות כמכוסים באבני אודם.
האהל הוא סוקולנט (צמח בשרני) הגדל בחופי הים התיכון. המים האגורים מאפשרים לצמח לדלל את המלח בו הרוח מרססת אותו ללא הרף.
חוף הנכים, הרצליה 6.2016

bottom of page