top of page

(Messor hebraeus)

נמלת-קציר דו-גונית

עבודת נמלים.
רק כאשר מגיע החורף, מתקבל הקונטרסט היאה כדי להעריך את גודלו של קן נמלת-הקציר הדו-גונית ( Messor hebraeus), או לפחות את גודל משטח ההמראה שבפתח הקן. מתצפיות שעשיתי עם קן נמלי-קציר בחצרי, אני יודע שהנמלים משקיעות מאמץ פעיל בהסרת כל צמח המעז לנבוט בקרבת פתח המושבה.
בסתיו הבא תשמש רחבה זו כמשטח המראה עבור אלפי הנמלים המכונפות שיגיחו למעוף הכלולות.
הצמחים הגדלים ישירות מסביב לשטח החשוף, נהנים מגישה לעתודות מים ומזון שאינן מנוצלות על-ידי צמחים אחרים. לכן לעתים נראה טבעת של צמחים גבוהים סביב המעגל הריק.

פארק אריאל שרון, 12.2018

bottom of page