top of page

(Mieniplotia scabra)

מיניפלוטיה

החלזון Mieniplotia scabra נפוץ במקווי מים מתוקים ומליחים סביב האוקיאנוס ההודי, ומזרחה עד חופיה הפסיפיים של אוסטרליה. בתחילת שנות ה-2000 מין זה תועד לראשונה בישראל, ובמהרה הפך לאחד המינים הנפוצים במים המתוקים, בעודו דוחק את פאונת החלזונות המקומית, שהתקיימה באזור ללא שינוי ניכר במשך כשני מיליוני שנים.
על אף המקור הזר, שמו* של בעל-החיים ניתן לו לכבוד המלקולוג הנק מיניס, תושב נצר-סירני וגאווה מקומית!
דרך הגעתו לארץ היא חידה לעת עתה. אולי הגיע עם צמחי מים מיובאים. מכל מקום, מדובר באחד הפולשים המוצלחים בעולם, עם רשימה ארוכה של ארצות בהן הופיע במאה האחרונה. באופן אירוני, בחלקים מתחום התפוצה המקורי, דוגמת הודו, Mieniplotia scabra מתמעטת עקב זיהום מקורות המים. בישראל כנראה שמצב הנחלים כבר לא כזה נורא, כי החלזון מצליח בהם מאוד. כנראה שהוא גם משתלב לאיטו באקולוגיה המקומית, וכבר מהווה מקור מזון נפוץ עבור עלוקות טורפות.
נחל סעדיה, חיפה, 4.2023
*המין תואר כבר במאה ה-18, אך הועבר לסוג חדש, עם שם חדש, לפני כעשור.

bottom of page