top of page

(Monacha obstructa)

נזירית טבורית

בפנוכו.
לנזירית הטבורית (Monacha obstructa) קונכייה דקה וכמעט חסרת צבע. דוגמתה המנומרת היא הודות לאיבריה הפנימיים, הנראים דרך הקליפה השקפקפה.
מיעוט החומר בקונכיה מאפשר למין זה להתקיים באזורים עניים בסידן, דוגמת קרקעות כבדות. מין זה ניתן למצוא גם בגינות עירוניות, אם כי במספרים קטנים משל קרובתה, הנזירית הדו-גונית.
חורבות בני-ברק, 2.2018

bottom of page