top of page

(Mugil cephalus)

קיפון בורי

דגי הקיפון האלה (Mugil cephalus), הנקראים גם בורי, נראים מדי יום, שוחים בלהקות גדולות במעלה האיילון. אני נוהג לצפות בהם מהגשר בתחנת רכבת מרכז, בתל אביב. לעתים ניתן לצפות בלהקות של אלפי פרטים ממלאים את תעלת הבטון. בימים מסויימים, אפשר לראות גם אנפות ושלדגים ממינים שונים, הצדים את הדגים.
הקיפון הוא דג נפוץ מאוד. הוא ידוע בעמידות שלו למליחות המים והוא אחד הדגים היחידים שחיים הן בים ובמקווי מים מתוקים. הופעת הלהקות העצומות יכולה להיות תגובה אקולוגית להמלחת הירקון על-ידי תחנת הכוח רדינג (מי הקירור נשאבים מהים ונשפכים לירקון).
הקיפון הוא דג מאכל מוכר ואהוב ברחבי העולם. הוא היווה מקור חלבון חשוב לילידי הוואי, הוא אחד הדגים הנפוצים ביותר בים השחור (שמליחותו נמוכה מדי לדגי ים רבים וגבוהה מדי לדגי נהרות רבים) וככל שהתנאים הסביבתיים נהיים פחות מתאימים למינים אחרים, סביר שנראה יותר ויותר ממנו.
תל-אביב, 4.2014
***
בין הקיפונים (Mugil cephalus) המתבגרים השוחים בלהקות ענק במעלה האיילון, נצפה השבוע קיפון ענק וזקן, עם צלקות רבות על גופו.
עוד לא נולד הדייג שידוג אותו.
תל-אביב, 10.2015
***
אנפה אפורה (Ardea cinerea), שהגיעה זה-מכבר מארצות הצפון, בוחרת טרף מתוך הנחיל הבלתי-נתפס של קיפונים בוריים (Mugil cephalus), ששוחים כל שנה במעלה האיילון, להיזון מהשפכים של רמת-גן.
טבע עירוני במיטבו.
תל-אביב, 8.2018

bottom of page