top of page

(Nannengaella mellea)

בועתית נננגלה

תחת עץ החרוב הופיעו גופי-פרי של רירית, ליתר דיוק בועתית, כנראה מהמין Nannengaella mellea. מין זה מופיע לרוב על עלווה רקובה, זאת בשונה ממינים קרובים (דוגמת הבועתית האפורה), המעדיפים עשבים חיים.
מעניין לציין כי הבועתית הזאת עברה שינוי שם. עד לאחרונה נחשבה לחלק מהסוג הגדול Physarum, אך בשנת 2023 היא הופרדה עם עוד כמה מינים לסוג קטן, המכיל את כל מיני ה-"Physarum" להם גופי-פרי המכוסים סידן פחמתי. הסוג נקרא על-שם חוקרת הריריות ההולנדית Elly Nannenga-Bremekamp. בעוד שבקהילת צלמי הטבע מיהרו להסתגל לשינוי, נכון להיום אין כמעט חומר אקדמי המכיל את השם החדש, ובספרות המקצועית רווח השימוש בשם הישן: Physarum melleum.

החרוב האחרון, כפר-סבא, 1.2024

bottom of page