top of page

(Nannospalax ehrenbergi)

חולד עיוור

החולד העיוור (Nannospalax ehrenbergi) הוא מכרסם המבלה כמעט את כל חייו מתחת לאדמה. מסיבה זו, הוא רגיש מאוד למחסומים גיאוגראפיים. חולדים אינם מיומנים בטיפוס על סלעים וחציית גופי מים. כך התפתחו באזורים שונים של הארץ אוכלוסיות של חולדים שלכל אחת מהן מספר כרומוזומים שונה. לפעמים נחשבות אוכלוסיות אלה למינים נפרדים של ממש!
בעוד רכס הרים מבודד אוכלוסיית חולדים בתוך עמק, קיטוע מלאכותי של בתי-גידול יכול להוביל לחולד הכלוא בשטח של דונמים בודדים. והרי גם כביש לא מגודר יכול להוות מחסום בלתי-עביר בשביל חיה זו!
לכן שמחתי לראות שבמנהרה מתחת לכביש 551, איפה שבחורף זורם נחל פולג, בקיץ קיים מעבר עבור חולדים, אשר בונים את מנהרותיהם בחול שהצטבר בקרקעית, וסדרת תלוליותיהם ברורה לעין.
בשבילנו זאת קצת אדמה בתעלה, אבל בשביל החולד זה ההבדל בין אוכלוסייה לשתיים, בין קשר לנתק, ובין חיים, להכחדה אפשרית.
נחל פולג, 7.2019
***
בחורף, כאשר האדמה מוצפת ופחות חדירה לחמצן, החולד (Nannospalax ehrenbergi) חופר את מחילותיו קרוב לפני-השטח. זה כנראה מסייע לשועל (Vulpes vulpes) לאתר ולטרוף את המכרסם הזה במחילתו, מה שיכול להסביר את שתי גולגלות החולד שמצאתי בפתח מחילת השועל בשמורת השיטה.
גולגולת החולד היא רחבה, ובעלת לסתות גדולות, כיאה לבעל-חיים החופר ללא הרף בעזרת שיניו. מה שקשה להסיק מהגולגולת, הוא שמדובר ביונק ללא עיניים או אוזניים חיצוניות. משפחת החולדיים (Spalacidae) מכילה מספר סוגים של מכרסמים חופרים הנפוצים בחלקים של העולם הישן. מוצאה באסיה, ומשם היא נפוצה לאורך מיליוני שנים למזרח אירופה ומזרח אפריקה. מלבד מיני הסוג חולד, לכל המינים יש עיניים ואוזניים חיצוניות מתפקדות, אם כי מוקטנות, בהתאמה לחיים במחילות. הסוג חולד התפתח לפני כחמשה מיליוני שנים, בתחילת תקופת הפליוקן (Pliocene), והשלים את תהליך הניוון של אברי החוש המדוברים. צורת הגולגולת, עם זאת, לא השתנתה בהרבה בעקבות ניוון הרקמות הרכות.
תהליך דומה קרה במקביל בקבוצות נוספות של יונקים חופרים, אם כי רק מעטים (החפרפז, חפרפרת-הכיס ומין אחד של חפרפרת אמיתית) הגיעו לאובדן מלא, בעוד שרוב היצורים הדומים לחולדים וחפרפרות (רוב החפרפרות, רוב החולדיים, החולד העירום, חולדי-השק, המכרתנים והטוקו-טוקו) ממשיכים להחזיק בעיניים פונקציונליות ולרוב, גם באפרכסות אוזניים. אולי, כמו אצבעונית, הם ממאנים להתחייב עד הסוף לחיים נצחיים בחשיכה.
שמורת שיטה מלבינה ישרש, מרחבי-רחובות, 12.2021

bottom of page