top of page

(Neurada procumbens)

כפתור החולות

כולנו מכירים את כפתור החולות (Neurada procumbens), אותו צמח שרוע שפירותיו שטוחים מצדם התחתון וקוצניים מצדם העליון, ובונים לך סולייה שנייה בזמן טיול בחולות.
כפתור החולות נפוץ כמעט בכל חולות הארץ (מלבד עמק זבולון) וגם לרוחב חגורת המדבריות, ממרוקו עד הודו. מעניין, אם כן, לגלות כי צמח מצליח שכזה מגיע ממשפחה מאוד קטנה: הכפתוריים (Neruadaceae), בה רק שמונה מינים. שבעת המינים הנוספים צומחים כולם במדבריות אפריקה הדרומית, כך שהכפתור שלנו הוא מיוחד באמת ובתמים, לא רק בצורתו, אלא גם בשיוכו המשפחתי.
אשדוד, 10.2020
***
לכפתור החולות (Neurada procumbens) פרח קטן בעל חמשה עלי-כותרת. בבסיס הפרח כבר אפשר לראות את התחלת ה"כפתור", או הגביע של הפרח. בזמן ההבשלה יגדל הגביע ויהפוך קוצני, לכדי יצירת המעטפת של הפרי הבשל. במרכז כל כפתור עדיין אפשר לראות את שרידי הפרח.
שמורת נחל פולג, 11.2023

bottom of page