top of page

(Onobrychis squarrosa)

כרבולת מצויה

בתמונה כרבולת מצויה (Onobrychis squarrosa) מגיחה מהתרמיל שלה. זהו תרמיל מתוחכם: הוא קוצני ומאפשר הפצה על-ידי בעלי-חיים. הוא גם קשיח, קשה לפיצוח ואינו נפתח. ועם זאת, יש בו חורים גדולים המאפשרים כניסת מים ונביטה. בשלב זה, התרמיל כבר שחוק. הוא ממש איבד את הצורה שלו. אבל הזרע שמר על חיוניותו, בזכות ההגנה המצוינת שקיבל.
עמק גלילות, 11.2019
***
בין כל פרחי הנורית, הקידה והלוטם תפסו את תשומת לבי פרחיה מואבקי הדבורים של הכרבולת המצויה (Onobrychis squarrosa). קטנית חד-שנתית זו, הנפוצה בדרום הים-התיכון, מוכרת בעיקר בזכות תרמיליה הלא-נפתחים, המהווים חלק חשוב מהקוצים הנתקעים בכפות רגלינו בקיץ. לפני שהפרי הבשיל, קשה לדמיין כי צמח עדין כזה יכול לגדל משהו כה קשה וחד - ממש כשם שקשה להאמין שהאביב הזה יהפוך אי-פעם לקיץ.
גן לאומי גבעות הכורכר, נס-ציונה, 3.2022

bottom of page