top of page

(Orthotrichum diaphanum)

אורתוטריכום שקוף


טחבים על עצי אלון אינם דבר בלתי-רגיל. אנחנו רואים אותם על אלוני הגליל, ואם נרחיק לאירופה, נמצא מקומות בהם קשה למצוא את קליפת העץ מרוב אפיפיטים. מאידך, כשמדובר במישור-החוף, טחב הצומח על קליפת עץ הוא לא דבר שכיח. בין עצי חורשת האלונים ברמות-השבים, גזע אחד בלבד מתהדר בצמחים קדומים אלה. ברוב ביקוריי בחורשה היה הטחב יבש וקשה לזיהוי. היום הגעתי מייד אחרי הגשם ומצאתי את הטחב פרוש ורענן. המנבגים המחורצים היושבים על הזירים הקצרצרים נראו לי בלתי-מוכרים. למזלי, צורת המנבג, בשילוב עם המלען המוארך בקצה העלה, איפשרה הגדרה חד-משמעית של הצמח הקטן: אורתוטריכום שקוף (Orthotrichum diaphanum), טחב עלים המתמחה בגדילה על קליפות עצים (אפיפיט אמיתי!!!).
מעולם לא נתקלתי בו קודם במישור-החוף, ואני תוהה האם לא צמח על גזע האלון הזה מצעירותו, כאשר יישובי אדם היו איים קטנים ורחוקים, בים הירוק של אלוני תבור מחורצי גזעים, המצועפים בקטיפות טחבים.
רמות-השבים, 4.2021

bottom of page