top of page

(Paramastus episomus)

פטמון זיתני

השנה לא יוצא לי לטייל הרבה מחוץ למישור-החוף, אבל לפחות יוצא לי לפגוש בעיר מינים השייכים לאזורים אחרים של הארץ.
הקונכייה האקזוטית משמאל שייכת לסלעון ההרים (Buliminus labrosus). זהו חלזון שכיח של האזור הים-תיכוני ההררי בישראל. לעתים רחוקות הוא מופיע במישור-החוף, כמהגר המגיע עם סלעים, המשמשים בגדרות ומסלעות.
הקונכייה הקטנה יותר, מימין, שייכת לפטמון זיתני (Paramastus episomus). אזור מחייתו דומה לשל סלעון ההרים, אך הוא פחות שכיח. זאת הפעם הראשונה בה אני רואה אותו במישור-החוף. שני המינים מקיימים אוכלוסייה ברחוב ארלוזורוב, בכפר-סבא. ניתן למצוא שם קונכיות ריקות ופרטים חיים, בוגרים וצעירים כאחד. אוכלוסיה זו מצטרפת לכמה אוכלוסיות קדמומים (Levantina spiriplana), ואוכלוסיות של צמחים שונים, המרכיבות ביחד קהילה של מינים הרריים מהגרים המתקיימים במנותק מאזור המקור שלהם, בתוך העיר.
כפר-סבא, 3.2022

bottom of page