top of page

(Pelobates syriacus)

חפרית מצויה

הצצה נדירה.
החפרית המצויה (Pelobates syriacus) היא דו-חיים חסר זנב הדומה לקרפדה, החי מישראל (גבולה הדרומי) עד מזרח אירופה. אורח חייה הופך אותה בו-זמנית לחמקמקה ומאויימת. החפרית חיה בשולי שלוליות חורף. פעילותה היא לילית, בעוד שביום היא מתחפרת באדמה או מסתתרת במחילה. בשונה מקרפדות ואילניות, המשוטטות גם הרחק מהשלוליות, החפריות נעות מעט מאוד. מסיבה זו, הרס של שלולית מאיים על החפריות שבה ושם אותן בסכנת הכחדה בישראל. כיום נותרו חפריות בשלוליות בודדות במישור החוף.

השרון, 12.2017

bottom of page