top of page

(Penicillium digitatum)

פניציליון ירוק

"ובפירות הנגועים - הוא שם רקבוביות." (מכופף הבננות\מאיר אריאל)

הפניציליון הירוק (Penicillium digitatum) הוא פטריה ממשפחת העובשיתיים (Trichocomaceae), שבשונה ממינים מפורסמים אחרים בסוג פניציליון - המייצרים קממבר, רוקפור ואנטיביוטיקה - ידוע בחגורה הסובטרופית של העולם בזכות ההפסדים שהוא גורם לענף ההדרים. מקור המין לא ידוע, אך הייתי מנחש שהוא התחיל את דרכו כסימביונט של הדרי בר במזרח הרחוק. הפניציליון תוקף את קורבנותיו עתירי הויטמינים דרך פצעים בקליפה, מה שאומר שבטבע נפגעים בעיקר פירות שנשרו. כמובן שאיסוף הפירות, הובלתם ואחסנתם מספקים לפטריה זו הזדמנויות רבות ליישב פירות שרצינו לאכול מאוחר יותר - וזה מביא את האורגניזם המעניין הזה לעימות מתמיד עם האדם.

המראה שלהם מקסים אותי. רק חבל שהתפוז כבר לא שמיש עבורי.

כפר-סבא, 4.2020

bottom of page