top of page

(Physarum cinereum)

בועתית אפורה

כמו חיידקים תחת מיקרוסקופ סורק, גופי-הפרי של הבועתית האפורה (Physarum cinereum) מנקדים את צמחי המדשאה בצבעם האפור, המעיד על בשלות הנבגים.
הבועתית היא רירית (slime mold) - יצור מממלכת האמבות, המקיים שלב רב-תאי בחייו. בית-גידולה העיקרי הוא ערבות, ובמידה פחותה, כל מקום עם צמחייה דגנית. היא ידועה ממדשאות ונחשבת לפעמים למזיקה, לפחות מבחינה אסתטית. רוב חייה מועברים בלי שנבחין בה, מלבד השלב האחרון, בו היא הופכת גדולה ואטומה בצבעה, וזוחלת מתוך המצע אל פני העלווה. מטרתה בטיפוס על העשב אינה זדונית. המיקום הגלוי נועד לכך שבעלי-חיים יעברו ויעבירו את הנבגים על-גבי גופם, לשדות מרעה ירוקים יותר.
כפר-סבא, 10.2021

bottom of page