top of page

(Physella acuta)

בוענית חדה

במקום החשוך ביותר (בערך).
אני אולי לא חוקר מערות, אבל יש לי חיבה עזה למנהרות ניקוז. תמיד יש משהו מעניין למצוא בהן. לעולם אינך רחוק מהרפתקה.
באמצע מנהרת ניקוז בכפר-סבא, כ-15 מטרים מהכניסה, מצאתי שלולית. השלולית הכילה חומר אורגני מהעולם החיצון, ועליו ניזונו חלזונות, בני המין בועית חדה (Physella acuta). תמיד מדהים אותי לאילו מקומות רחוקים ומוזרים יכולים להגיע חלזונות המים הקטנים הללו. איך מצאו את דרכם לחושך התמידי של שלולית קטנה מתחת לכביש מהיר? אני לא ממש בטוח. אבל הם עשו את זה והקימו קהילה משגשגת.
זאת הממלכה הקטנה שלהם. לפחות עד שהשלולית תתייבש.
כפר-סבא, 5.2019

***
אלפי בועניות חדות (Physella acuta) רועות בשוליו הבוציים של נחל רעננה, משל גדות הנחל היו דגם מוקטן של חופי האוקיאנוסים, שם עם כל שפל נחשפים קילומטרים של מישורי בוץ ועליהם רועים אלפי חלזונות גדולים, הפעילים דווקא כאשר המים נסוגים.
הנחל, עם פאונת חסרי-החוליות העשירה שלו, בהחלט מזכיר לי ים ממוזער.
רעננה, 5.2020

bottom of page