top of page

(Pinus halepensis)

אורן ירושלים

באביב הזה השוויתי את בית-הגידול הקיים בהר טייסים לזה של גבעות הכורכר. בין שני אלה יש עוד קו דמיון מעניין: הנטייה להתפתחות יער של אורן ירושלים (Pinus halepensis). בשני המקרים מקור הזרעים הוא באורנים נטועים ובשניהם זה נחשב לתהליך בלתי רצוי. האורנים מצליחים להתבסס באדמה הדלילה וזורעים את עצמם בהצלחה. בית-הגידול תחת האורנים וסביבם משתנה, ולא מתאים יותר לרבים מהמינים של הבתה.
בהר טייסים ממש כורתים את האורנים, כדי לאפשר לקטלב והלוטם לשגשג. אני לא יודע אם ננקטו צעדים כלשהם בנס-ציונה.
מה שמעניין הוא שאורן ירושלים הוא מין בר בארץ. הוא ללא ספק צמח בעבר בקרבת הר טייסים ואולי עליו. צפונית לישראל הוא גם ידוע כמין חופי הגדל על חולות. אולי בעבר היו יערות אורנים טבעיים גם על גבעות הכורכר שלנו?
ואם כן - האם אנחנו רוצים להחזיר אותם, או לשמר את הטבע בצורה אליה הפך אחרי שהיערות לא היו עוד?
גן לאומי גבעות הכורכר, נס-ציונה, 5.2021
***
גמדים.
לאורך חוף הכרמל צומחים פרא לא מעט אורנים, כולם כנראה אורני ירושלים (Pinus halepensis), צאצאים לאורני הכרמל. מדובר בעצים בוגרים המייצרים אצטרובלים, אך עצים אלה ננסיים ממש! כולם נמוכים ושרועי ענפים.
עכשיו, במערב הים התיכון גדל אורן ירושלים בר ליד הים, ושם הוא מגיע לגודלו הרגיל. בארץ נראה שתנאי חוף הים קשים להם מאוד, אבל האורנים לא מוותרים!
חוף הכרמל, 10.2017
***
בשונה מצמחי פרחים, הנובטים עם עלה אחד (חד-פסיגיים), או שניים (דו-פסיגיים), האורנים (.Pinus spp) נובטים ישר עם זר של עלים. בהיותם שייכים למחטניים, האורנים התפצלו מעץ האבולוציה של הצמחים לפני שעניין הפסיגים התקבע.
כפר-סבא, 3.2022

bottom of page