top of page

(Podaxis pistillaris)

סדנית מצוייצת

לסדנית המצוייצת (Podaxis pistillaris) תפוצה קוסמופוליטית, בבתי-גידול חוליים - תפוצה שכיחה עבור מינים להם נבגים הנישאים באוויר.
שווה לעתים לחפש את סיפוריהם של מינים כאלה מרחבי העולם. בחיפוש מהיר מצאתי כי בדרום אפריקה הסדניות גדלות על קני טרמיטים, במקסיקו הן נאכלות טריות או כמלית לאמפנדס, במדבריות אוסטרליה נבגיהן משמשים לצביעת שיער ובין ילידי ברזיל הן נחשבות לרפואיות.
אף כי מדובר באותו המין (או קומפלקס של מינים), ההקשר האקולוגי והתרבותי שלו משתנה מארץ לארץ. במילים אחרות: הפטריה חובשת כובעים שונים.
חולות חולון, 4.2023

bottom of page