top of page

(Polygonum equisetiforme)

ארכובית שבטבטית

התוהו המזדחל.
הארכובית השבטבטית (Polygonum equisetiforme) היא עשב רב-שנתי שרוע. אך שלא כמרבית הצמחים השרועים, גבעוליה כה רבים, ארוכים וחזקים, שבסביבה המתאימה היא הופכת לכרית צפופה, המגיעה לגובה מטר וקוטר של מספר מטרים. מובן שאין צמחים אחרים היכולים לנבוט מתחת לכרית חנק זו.
ארכוביות ממין זה משתלטות לעתים על שטחים מופרעים, בייחוד אם אין בהם רעייה. משטחי חצץ הם עוד מומחיות של הארכובית השבטבטית. היא בין הצמחים הראשונים להתבסס על משטחי חצץ עזובים. אחרי מספר שנים של שלטון, הארכובית תמות. אחריה היא תשאיר כתם גדול של רקבובית וקרקע שהצטברו בין גבעוליה המרובים. במצע זה יתבססו עשבים, שיחים ועצים שיביאו, לבסוף, לשיקומו של משטח החצץ.
צומת מסובים, 9.2017
***
אין זו פריחת דובדבן בחרמון, אלא מאבקה של הארכובית השבטבטית (Polygonum equisetiforme) לגדול בצד ערימה של מיקרופלסטיק, אשר לפני שנאפה בשמש היה חבילה עזובה של פצפצים. כעת האדמה מכוסה בשבבי פלסטיק שקופים וקלים, המשתלבים ברגעים אלה במארג המזון ובהרכב הקרקע.
הוד-השרון, 11.2020

bottom of page