top of page

(Portulaca oleracea)

רגלת הגינה

רגלה (.Portulaca sp) היא צמח בשרני חד-שנתי, הגדל בארץ בסביבות מופרעות. פרחי המינים המצויים בארץ הם קטנים, אך מיני רגלה אחרים מגודלים כצמחי נוי בזכות פרחיהם היפים. מיני הרגלה הגדלים בר בארץ הם בעלי עלים אכילים (שידוע כי נאכלו כבר בימי האדם הקדמון), אם כי מרקמם רירי וטעמם תפל למדי, עבור החך המודרני.
צומת מסובים, 8.2017

***
בדרך-כלל מדברים על קומפלקס המינים של רגלת הגינה (Portulaca oleracea) בהקשר של אכילותו לאדם (מוזמנים לשתף חוויות בתגובות) או היותו עשב רע בחקלאות (כנ"ל), אבל הייתי רוצה להכיר את הרגלה כבית לקהילת חרקים. בהיותה צמח המשפיע על האדם, קיים ברשת מידע רב על מגוון החרקים החיים עליה (שנקראים "אוייבים טבעיים" כשהרגלה היא מזיק, או "טפילים" כשהרגלה היא ירק). מגוון זה כולל מיני עשים, חדקוניות, עליות, תריפסים, פשפשים, צרעות ואחרים. חלקם ייחודיים לרגלה או מעדיפים אותה על-פני צמחים אחרים.
אם לא יעקרו את הרגלה בערוגות מול הבית שלי בשבועות הקרובים, אשתדל להביא לכאן תמונות של כמה מהדיירים הקטנים שלה.
כפר-סבא, 7.2021

bottom of page