top of page

(Prietocella barbara)

חרוטית הגינה

בישראל אפשר למצוא מספר מינים של שבלולי יבשה בעלי קונכיה חרוטית, אך בין שבלולי מישור החוף, חרוטית הגינה (Prietocella barbara) היא כמעט היחידה.
זהו מין פולש, המגיע, כמו שבלול הגינה, ממערב הים-התיכון. כיום הוא נפוץ במרבית אזורי העולם בהם קיים אקלים ים-תיכוני או אטלנטי. בארץ ניתן לפגוש אותו בעיקר בבתי-גידול מלאכותיים, דוגמת גינות ומטעים, אך נראה שהוא מתמיד גם לאחר הברת השטח, כמו שקרה בפרדס הנטוש הזה.
כפר-סבא, 4.2020

bottom of page