top of page

(Puccinia xanthii)

"חלדון הלכיד"

"חלדון הלכיד" (Puccinia xanthii) הוא פטריה המטפילה מורכבים מתת-משפחת ה- Asteroideae. הפונדקאים העיקריים שלו הם מינים מהסוג לכיד (Xanthium), מה שגם מרמז על כך שמקורו הוא בצפון אמריקה. זן אחד של מין זה משמש להדברה של פרתניון (.Parthenium sp) באוסטרליה, זאת על אף שהפטריה ידועה ביכולתה לעבור לצמחי תרבות, דוגמת חמניות וציפורני-חתול.
חלדון הלכיד גם נבדק בעבר כאויב טבעי של הלכיד - המהווה בעצמו מין פולש בארצות רבות. לא ראיתי עדויות לשימוש כזה כיום. מכל מקום, נראה שהלכיד חולה בחלדון ועדיין משגשג. הפטריה הטפילית היא יותר מטרד עבורו, מאשר אויב של ממש.
נחל הדס, 7.2023

bottom of page