top of page

(Raphanus raphanistrum)

צנון מצוי

פרחי הצנון המצוי (Raphanus raphanistrum) מגיעים בצבע קרם, אך לעתים רחוקות יותר, גם בצבע לבן בוהק. בארצות אחרות ידועים מופעים נוספים: צהוב, ורוד וברונזה.
מחקרים שעבדו על האוכלוסיות הגנטיות של הצנון המצוי, מצאו כי מאביקים שונים מעדיפים צבעי פרחים שונים. לבן, למשל, מועדף על דבורים, בעוד שפרפרים העדיפו את המופע הצהוב, ורחפנים - את הורוד. המופע הלבן נמצא גם מועדף על זחלים אוכלי פרחים, כנראה הודות לכך שהפיגמנט אנתוציאנין (המצוי בריכוז רב במיוחד בפרחים הורודים) דוחה אותם.
לכל מופע יש את יתרונותיו וחסרונותיו. באירופה ואמריקה כולם קיימים בלי להכחיד זה את זה, גם אם המופע הצהוב הוא השליט. מעניין איך קרה שבישראל קיימים רק שניים, ולמה דווקא מופע הקרם הוא השכיח?
שדה השפה, מרחבי-רחובות, 3.2022
***
רוב רובם של המצליבים התרבותיים התחילו את מסעם כמו הצנון המצוי (Raphanus raphanistrum) הזה: עשבים חד-שנתיים רגילים ופרופורציונליים. לאורך החיים במחיצת האדם בררנו את המין האחד עבור השורש שלו, בעוד את האחר עבור הזרעים שלו, ואחרים בשביל הניצן הקודקודי, הגבעול, העלים התפרחת וחלקים אחרים. כך נוצרו רבים מהירקות שלנו, הנבדלים מצמחי הבר כמו שצ'יוואווה נבדל מזאב אפור.
כשאנחנו יוצאים לשדה, ורואים את פריחת הצנון המצוי, חובב האדמות החוליות, נוכל להעריך כמה התרחקנו מהזמנים בהם אבותינו שוכני בקתות הבוץ עברו מליקוט עשב זה בשולי שדותיהם לגידולו בערוגה.
רעננה, 1.2020
***
מדהים כמה שקונטקסט משנה. בחולות והגבעות של מישור-החוף מהווה הצנון המצוי (Raphanus raphanistrum) צמח נחמד למראה, אכיל ואפילו אחד האבות האפשריים של הצנונית התרבותית. מצד שני, בחקלאות הוא נחשב לעשב רע. אבל בארץ המצב עוד לא נורא. במערב אוסטרליה, החולקת את האקלים הים-תיכוני של ישראל, הפך הצנון שלנו למין פולש חמור, המקשה על ענף גידולי-השדה המקומי. משהפך ל"מבוקש" התחיל על הצנון המצוי לחץ ברירה חזק, בעיקר עקב שימוש בחומרי הדברה. היום נציגיו האוסטרליים של מין זה עמידים למגוון של חומרי הדברה: עד ארבע עמידויות שונות בפרט יחיד! צבירת העמידויות נובעת מכך שהפרטים ששרדו את הריסוס מאביקים זה את זה, ובכך יוצרים צאצאים המכילים מוטציות מועילות משני ההורים. צבירת מוטציות מהירה כזאת (המסייעת להילחם באויבים המתפתחים במהירות, כמו טפילים ואנשים) היא כנראה היתרון שהפך את הרביה הזוויגית לאסטרטגיה כה נפוצה בטבע.
נראה שכל עוד נמשיך להסתמך על חומרי הדברה בתור נשקנו העיקרי, הצנון (ושאר עשבים שוטים) ימשיכו לנצח אותנו במשחק הזה.
אשדוד, 12.2020
***
כוונת.
הצנון המצוי (Raphanus raphanistrum) מראה לחרקים בדיוק איפה לנחות, הן בעזרת צורת הצלב של הפרח והן עם שבילי הצוף: הפסים הכהים הנפגשים במרכז.
והרי זאת מטרת הפרחים - להקל על המאביקים להגיע לאברי הרביה של הצמח.
רעננה, 1.2018
***
הנה תרמילים של שלושה מצליבים גבוהים הנפוצים במישור-החוף :
ימין: חרדל לבן (Sinapis alba). התרמיל זיפני ומשונץ (יש היצרות בין זרע לזרע).
אמצע: חרדל השדה (Sinapis arvensis). התרמיל זיפני ולא משונץ.
שמאל: צנון מצוי (Raphanus raphanistrum). התרמיל חלק ומשונץ.
משארי יער אוסישקין, כפר-סבא, 4.2021

bottom of page