top of page

(Rumina saharica)

רומינה עדינה

חלזונות ללא סוף.
קונכיות של רומינה עדינה (Rumina saharica), חלזון יבשה שמקורו בצפון אפריקה. מין זר זה נתגלה בארץ במיקומים ספורים במרכז רמת-גן. במיקומים אלה הוא מצוי בשפע בלתי רגיל.
הרומינות ניזונות בעיקר מחלזונות אחרים (בין השאר, שבלול הגינה), אך מגוונות גם בשלשולים וחומר צמחי. המאפיין הבולט שלהן הוא כמובן צורת הקונכייה. החלזונות הצעירים שוברים במכוון את קצה הקונכייה, כנראה כדי להקל על התנועה איתה.
בעיר אולי הרומינה עוזרת, אך היא עלולה לאיים על מיני חלזונות מקומיים אם תתבסס בבתי-גידול טבעיים. אם אתם נתקלים בחלזון, בבקשה הימנעו מלהפיצו למיקומים חדשים.
רמת-גן, 12.2017

bottom of page