top of page

(Sarcogyne regularis)

בשרית מאובקת

החזזית בשרית מאובקת (Sarcogyne regularis) צומחת על מגוון משטחים, כולל בטון. כאן אפשר לראות שהיא מאכלסת בעיקר את המלט עם החול, בעוד שעל חתיכות אבן הגיר גדלות חזזיות אחרות. כל מין ודרישותיו.
אנחנו רואים היטב את המנבגים הכהים של החזזית, אבל איפה היצע הפוטוסינתטי? לפנינו יצע אנדוליתי (endolithic) - הוא חבוי בתוך המצע. היצע יושב קרוב לפני השטח, כך שהאור יכול לחדור עד אליו והאצות יכולות להטמיע. אבל הוא עמוק מספיק, כדי שחובבי חזזיות מזדמנים לא ילחכו אותו.
שימו לב שאמרתי "חובבי חזזיות מזדמנים", שכן חובבי חזזיות מתמחים יכולים אף לחזזית שבתמונה. חלזונות מהסוג שיננית (.Euchondrus spp) מגרדים את פני הסלע כדי להגיע לחזזיות האנדוליתיות, ובכך מהווים גורם משמעותי בשחיקת הסלע. אלפי שנות משחקי החתול והעכבר של החזזיות והשינניות הם כנראה מה שיצר את חורי הגבינה שאנחנו רואים בסלעי הגיר של הגליל.

בית קברות כפר סאבא, כפר-סבא, 1.2024

bottom of page