top of page

(Sesbania sesban)

ססבניה מצרית

הססבניה המצרית (Sesbania sesban) היא שיח עדין ממשפחת הקטנייתיים. בתוך משפחה עצומה זו היא קרובה מאוד לרוביניה (Robinia), המשמשת כעץ נוי בישראל. לעומת זאת, הססבניה מעוטת הפריחה ודלילת הנוף מוערכת ברחבי העולם כצמח מזון לבהמות, הודות לקצב גידולה המהיר ויכולתה לקבע חנקן. למטרות אלה היא הופצה תחילה באפריקה, מכורתה, ואז גם ברחבי אסיה הטרופית. באזורים שונים מין זה משמש גם למאכל אדם (אם כי הוא רעיל במידה מסויימת) וכצמח סיבים (אף כי למיני ססבניה אחרים תפוקת סיבים גבוהה יותר). כיום היא גן נחשבת בארצות רבות למין פולש קשה לביעור.
לא ברור כיצד פלשה הססבניה לישראל, שכן כאן לא שימשה בחקלאות המסורתית או המודרנית. אוכלוסיות ראשונות של המין הופיעו בעשורים האחרונים, תחילה בבקעת כנרות, ואז בבתי-גידול לחים במישור-החוף.
אני חושב שזאת הפעם הראשונה בה נתקלתי בה בעצמי: עשרות או מאות פרטים של הצמח באפיק של נחל איילון, ממערב לכביש 412. כאן היא לא מתבלטת על רקע הפולשים האחרים, מה שאולי מאפשר לה להמשיך לפלוש "מתחת לרדאר".
בונוס: זאת גם כנראה הפעם הראשונה בה אני מצלם זחל כחליל (זחלי הכחלילים הקודמים שצילמתי התגלו כרימות רחפנים ודרני חדקוניות. נראה מה תהיה הקביעה כאן).
מקטע חמד, נחל איילון, 7.2021

bottom of page