top of page

(Shelfordella lateralis)

תיקן בהיר-שוליים

היצור היפהפה בתמונה הוא נימפה של תיקן בהיר-שוליים (Shelfordella lateralis), קרוב משפחתו של של התיקן האמריקאי הידוע לשמצה. בשונה מהתיקן האמריקאי, שמהווה מין פולש מהאזור הטרופי, התיקן בהיר-השוליים הוא מין מקומי, שתפוצתו משתרעת במזרח התיכון ומרכז אסיה. הודות לתפוצתו המקורית, הוא מכונה גם תיקן טורקיסטן ותיקן טטרי.
הנימפות מזוהות בקלות בזכות צבען הענברי, והכתם החום הכהה במרכז הבטן. הבוגרים נראים שונה: הזכר ענברי כולו, בעוד הנקבה חסרת הכנפיים היא כולה חומה כהה. בשונה מהנימפות, הבוגרים מציגים פסים לבנים בשוליים, מה שנותן לתיקן את שמו העברי.
מין זה אינו חי בבתים והמפגשים בינו לבין האדם המודרני מוגבלים בעיקר לעוסקים בגינון וחקלאות. משנות השבעים ואילך התיקן בהיר-השוליים הפך לפולש בדרום ארצות-הברית, לשם הגיע כנראה עם ציוד צבאי שהוחזר מאפגניסטן. אף כי תיקן זה מופיע לפעמים כפליט תרבות באירופה (הוא מגודל כמזון לזוחלים), נדמה בינתיים שהאקלים באזור זה של העולם לא מאפשר את התבססותו.
מרחבי-רחובות, 11.2021

bottom of page