top of page

(Silene succulenta)

ציפורנית בשרנית

פרחי הציפורנית העדינים, הנפתחים על הסוקולנט השעיר והגוץ הזה מזכירים לנו על כוחה של הברירה הטבעית. אבותיה של הציפורנית הבשרנית (Silene succulenta) היו ציפורניות רגילות, דקות ועדינות, אך החדירה לחולות ולסביבה החופית בררו את הצמחים העמידים ביותר לתנאי סביבות קשות אלה, עד לקבלת הצמח בתמונה. פלסטיות אבולוציונית זו היא גם הסיבה לכך שאיננו משתמשים בתכונות סומטיות (לא זוויגיות) להבנת השיוך של הצמח. במקום זה, השיוך למשפחה נעשה על סמך מבנה הפרח והפרי, שאינם מושפעים באותה מידה מלחצי הברירה הטבעית.
חולות אשדוד, 6.2020

bottom of page