top of page

(Solanum elaeagnifolium)

סולנום זיתני

סולנום זיתני (Solanum elaeagnifolium) הוא עשב הפולש אלינו מהעולם החדש. מקורו בצפון אמריקה, משם הופץ בטעות לחלקים רבים של העולם. הוא פורח בחודשי הקיץ בשדות בעל ואזורי מרעה. בסוף הקיץ מתפתחת ענבה ירוקה, מפוספסת, שבזמן ההבשלה מקבלת צבע זהוב. פרי זה דומה מאוד לפירות של חציל בר, ואכן, מבין מיני הסולנום הרבים, החציל נחשב לאחד הקרובים ביותר לסולנום הזיתני. הפירות מתייבשים יפה על הענפים ויכולים לשמש לקישוט, אך יש להיזהר בהם, שכן, כמרבית הסולניים, מין זה רעיל.
הוד-השרון, 10.2018

על פניו, לא קשה לזהות סולנום זיתני (Solanum elaegnifolium), עם פרחיו הסגולים, עליו המכסיפים ופירותיו המפוספסים. אבל כאשר לפני ארבע שנים חוקרים ניגשו לסדר את הטקסונומיה של מין זה וקומץ מינים הקרובים לו, הם גילו שהסולנום הזיתני תואר במדע כלא פחות משמונה מינים! לא. אין זה המקרה בו מפצלים מין אחד, אלר המקרה בו נפטרים משמות נרדפים מיותרים. שבעה משמות המינים ההם סיימו את היום בפח האשפה של הטקסונומיה.

אז איך זה קרה? ראשית, אפשר להאשים את השונות הרבה בתוך המין. לפעמים שני סולנומים זיתניים פשוט לא נראים כקרובים זה לזה. ויש עוד גורם מעניין: תפוצתו המקורית של הצמח היא אמפיטרופית (משתרעת מצפון ומדרום לחגורה הטרופית. זאת מילה חדשה גם עבורי). כלומר הצמח נפוץ בערבות והמדבריות שמצפון למקסיקו ומדרום לברזיל. נתק שכזה גורם לעתים למדענים שונים מאזורים שונים לתאר מינים חדשים, בלי להבין שאותו המין קיים גם בארץ רחוקה וכבר תואר שם. ועכשיו אני סקרן לדעת: האם הסולנום הזיתני שבארץ שייך לאוכלוסיה הטקסנית או הארגנטינאית?
מקטע חמד, נחל שפירים, 7.2021

סולנום זיתני (Solanum elaeagnifolium), עוד אחד מפרחי הקיץ, העולים כעת ברבבותיהם במישור החוף. כשגידלתי צמח זה בחצר, היו שכנים שטעו לחשוב אותו למרווה (וכמעט השתמשו בו!), ויש משהו בדבריהם: העלים המוארכים והחיוורים מזכירים עלי מרווה, או עלי זית ואינם דומים לעלים של מינים סולנום אחרים. תצורת העלים היא מאפיין של הצמח שעובר אבולוציה מהירה, בהתאמה לתנאים המקומיים. עלים של שני מינים קרובים, הצומחים בבתי-גידול שונים יכולים להיות שונים מאוד. על כן, לא יפתיע אותנו שהסולנום הזיתני פיתח תכונות המשותפות לצמחים אחרים השורדים באקלים הים-תיכוני. מי שחפץ לדעת מי קרוב למי, כדאי שיבדוק את מבנה הפרחים והפירות. אלה מתפתחים לאט ולרוב מציגים תכונות האופייניות למשפחה אליה שייך הצמח.
צומת מסובים, 5.2018

bottom of page