top of page

(Spincterochila aharonii)

לבנונית אהרוני

אינטרוברטית.
לבנונית אהרוני (Sphincterochila aharonii) היא חלזון האנדמי למישור החוף הישראלי. לרוב לא רואים אותן פעילות, אך גם בעת פעילותן, אין הן מוציאות הרבה מהקונכיה. בקושי זוג מחושים קצרים. והן גם מעדיפות לרעות על הקרקע, איפה שמוצאים לרוב קונכיות ריקות. לפעמים העדות לכך שהן חיות היא שאחת מהקונכיות זזה לפתע.
מצאתי אוכלוסייה גדולה של מין זה בשטח הפתוח בתל-בנימין. על אף שמדובר במחשוף כורכר הפונה ישירות לרחוב ז'בוטינסקי, יש בו עוד שרידים רבים לחיי הבר שהתקיימו על הגבעה לפני בניית העיר.
בקרו בזהירות. אל תדרכו על שבלולים.
רמת-גן, 1.2018

***

לא עוד בורג.
לבנונית אהרוני (Spincterochila aharonii) היא חלזון אנדמי למישור החוף. היא מצויה כאן על כורכר ולס וניתנת לזיהוי הודות לקונכייתה הלבנה העבה, חסרת הטבור. כל זה כבר הופך אותה לראויה לציון. אבל הפרט שלפנינו מעניין אף יותר, שכן הוא בעל תצורת scalarid - עיוות התפתחותי (כנראה ממקור גנטי) הגורם לפיתולים לא להיות צמודים זה לזה, מה שמאריך ומחדד את הקונכייה. זהו מצב שכיח בלבנוניות ושבלוליות, עד כדי כך שבאוכלוסיות מבודדות מסויימות הוא המצב הנורמלי. עם זאת, זו הפעם הראשונה שאני רואה לבנונית אהרוני כזאת.
רמת-גן, 12.2017

bottom of page