top of page

(Squamarina cartilaginea)

שבבית בררנית

החזזית שבבית בררנית (Squamarina cartilaginea) אינה נדירה באגן הים התיכון, אך לגידולה דרוש סלע גירני קשה, ולכן דווקא במישור-החוף שלנו מדובר במין שפוגשים לעתים רחוקות בלבד. אצלנו היא גדלה רק על כורכר דור - טיפוס הכורכר הקשה יותר. בשמורת אודים, שנראית כמו פיסת נוף קטנה שהועתקה מחבל עדולם, בהחלט גדלות שבביות, וחזזיות סלעים אחרות.
חזזיות כאלה הן בין היצורים שנעלמים ונשכחים בזמן עבודות עם כלים כבדים. ושום שינוע אדמה קוסמטי והשבת צמחים ממשתלה לא יחזירו אותן למישור-החוף, אם לא יישארו סלעי כורכר לצמוח עליהם.
שמורת אודים, 11.2022
***
מישור החוף הוא לא מקום מדהים לחובבי חזזיות. ברוב המקומות נפגוש את אותם חמשה מינים. אבל קיימות פינות חמד בהן נוצרו תנאים מתאימים מחד, ושרדו מינים נדירים מאידך.
בקצה הצפוני של רכס גבעות הכורכר של נס-ציונה יש את השילוב הזה של כורכר קשה - המתאים לחזזיות רבות - וסביבה שמורה, שהצומח שלה לא הושמד במאה השנים האחרונות. על מחשפי סלע ניתן לראות את השבבית הבררנית (Squamarina cartilaginea) הירוקה בעלת העלעלים הגלדניים, הבהירנית (.Diploschistes sp) הלבנה, היוצרת קרום עבה ובולט, כמו-גם חזזיות אחרות, שחובבי הטיולים בינינו אולי יזהו משפלת יהודה והכרמל.
לצמחיית סלעים עשירה זו לקח זמן רב להיווצר, אבל קל להרוס אותה. היא גם נשכחת לחלוטין כאשר מבצעים "שחזור נופי": שותלים כמה צמחי פרחים גדולים וחושבים שהחזרנו לחיים את הסביבה הטבעית הקדומה.
שמרו על גבעות הכורכר, לא רק בשביל האירוסים, אלא גם עבור החזזיות. אין מי שיחזיר אותן משיעלמו.
גן לאומי גבעות הכורכר, נס-ציונה, 1.2020

bottom of page