top of page

(Styrax officinalis)

לבנה רפואי

לבנה רפואי (Styrax officinalis) הוא צמח שכיח בחורש הים-תיכוני, אך הוא נדיר למדי במישור-החוף, לאחר השמדת רוב שטחי החורש באזור זה. עץ מפואר אחד נמצא במרחבי-רחובות, לא רחוק משמורת שיטה מלבינה ישרש. עץ נוסף מוכר לי מראשון-לציון, בסביבות תחנת הראשונים.
המבקרים צמח זה באביב (כשרובנו מטיילים) נהנים מפריחתו הלבנה השופעת. המבקרים בסתיו זוכים לראות את פירותיו העסיסיים, הנראים, במבט ראשון, טובים למאכל. ציפת הפרי רעילה לאדם, בעוד הגלעין רעיל לכל בעלי-החיים. גלעינים אלה שימשו באופן מסורתי להרעלת דגים: שיטת דיג מסורתית (והרסנית) שהייתה בשימוש נרחב בארץ עוד בתחילת המאה ה-20.
מרחבי-רחובות, 10.2010
***
איננו עוד.
לבנה רפואי (Styrax officinalis) הוא עץ נדיר מאוד במישור-החוף. פרטים ספורים שלו ידועים מכל האזור. עכשיו אפשר להיפרד מאחד מאותם עצים, שלדעתי היה הלבנה הדרומי ביותר במישור-החוף. העץ עמד סמוך לשמורת שיטה מלבינה ישרש, בשולי פרדס אתרוגים. חובבי טבע הכירו וביקרו אותו לאורך השנים. בביקורי האחרון בשמורה, הלכתי לדרוש בשלום העץ, אך הלבנה לא היה עוד. כל שמצאתי בשולי המטע היה עץ אבוקדו, שהטעה אותי מרחוק. אולי הלבנה נפל קורבן לעבדות עפר שעשו בהיקף הפרדס, ולאטימות מול מעמדו כמין מוגן.
ובקלות בלתי-נסבלת כזאת נעלם לו אחד העצים המיוחדים בפלשת.
מרחבי-רחובות, 10.2021

bottom of page