top of page

(Sympetrum meridionale)

עפיפונית כתומה

העפיפונית הכתומה (Sympetrum meridionale) היא שפירית שכיחה, הנבדלת מהעפיפונית המשוטטת (השכיחה אף יותר) בכתם הכנף האדום שלה, ומהעפיפונית צהובת-הפסים - בהיעדר פסים צהובים על החזה.
מין זה ידוע בנשיאת זחלי אקריות מים על כנפיו. בכך הוא מהווה פונדקאי לתקופת היובש, וגורם הפצה לאקריות אלה. טרם חזיתי בתופעה, אבל מעתה אחפש אחר נקודות אדומות במקומות אקראיים על כנפי השפיריות.

בריכת יער, 10.2023

bottom of page